Welcome to
 
Ayothaya Hotel, located in the heart of Ayutthaya city.
 
 

โรงแรมอโยธยา  ที่พักใจกลางเมือง ใกล้อุทยานประวัติศาสตร์เพียง 1.5 กิโลเมตร รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ผับ บาร์ ตลาดเช้า รวมถึงท่ารถโดยสารไปยังจังหวัดอื่นๆ

 

 

Download Map Here (PDF File)

ดาวน์โหลดแผนที่ (ไฟล์ PDF)

Get Directions Now !!

ใช้ Google Maps นำทาง

 

 

 

Visitors: 276,585